• Logo Annadal

Wratten Spreekuur

Voor het met vloeibare stikstof aanstippen van wratten kunt u vanaf nu, op elk gewenst tijdstip, een afspraak maken via een van de assistentes.

Wat zijn wratten eigenlijk? Wratten zijn verheven, bloemkoolachtige en vaak vast aanvoelende goedaardig uitgroeisels van de huid. De medische term is verruca. Ze ontstaan door virussen. Het zijn, met name bij kinderen, veel voorkomende afwijkingen. 

De behandeling
De behandeling is gericht op vernietiging van de wrat en dus het virus waarbij er van verschillende mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt.

  • Aanstipvloeistoffen.
  • Vloeibare stikstof zoals gebruikt tijdens het wrattenspreekuur.
  • Coagulatie (verbranden).
  • Uitlepelen (excochleatie) bij therapieongevoelige wratten of voetzoolwratten. Hiervoor kan een  afspraak worden gemaakt op het chirurgische spreekuur bij een van de huisartsen.
Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.