• Logo Annadal

De zorg werkt veilig

De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd

Helpt u mee?

Onze huisartsenpraktijk heeft ervoor gezorgd dat de praktijk veilig is en dat er voldoende afstand gehouden kan worden.
U kunt echter niet zomaar naar de praktijk komen, u moet eerst bellen, zodat we kunnen inschatten of er klachten zijn die bij coro­na passen. We beoordelen of we uw gezondheidsklachten telefonisch of via beeldbellen kunnen afhandelen of dat het nodig is om naar de praktijk te komen. U kunt ook op thuisarts.nl kijken.

Klik hier voor het filmpje ‘De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd’.

 

 Afbeelding1

Medische gegevens inzien

Hoe bekijkt u uw medische gegevens?

Uw huisarts zet uw medische gegevens in haar of zijn computer. Bijvoorbeeld het advies om meer te sporten, of uw medicijnen.

U kunt deze medische gegevens ook zelf online lezen. Op uw telefoon of computer. U kiest een wachtwoord en u kunt zelf inloggen. Alleen u en de huisarts zien uw gegevens.

 

Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld online bekijken:

  • uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
  • het advies van uw huisarts
  • een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis
  • een lijst met uw medicijnen
  • uw allergieën

In het volgend formulier leest u nog meer informatie hierover.

Covid-19

Aanmelden voor een test:

Dat kan via het gratis landelijk telefoonnummer 0800-1202 , bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur. 

Vanaf woensdag 12 augustus kunt u met (milde) klachten ook online een testafspraak maken via www.coronatest.nl 

 

Waar kan ik me laten testen in Zuid-Limburg?

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, kunt u  zich laten testen in de teststraat op het parkeerterrein naast het Van der Valk hotel in Urmond, Mauritslaan 65. Volg de aanwijzingen op de borden. 

De GGD onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om ook een teststraat in Maastricht/Heuvelland en in Parkstad te realiseren. 

 

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Update 30-06

Coronavirus

 

Nu het aantal corona besmettingen aanzienlijk is afgenomen, is de normale zorg in onze praktijk weer opgestart. Het spreekuur en de zorg in onze praktijk is op een schone en veilige manier georganiseerd. We hebben daartoe een aantal voorzorgsmaatregelen genomen.

Voor u is het volgende belangrijk:

 Neem altijd eerst telefonisch contact met ons op wanneer u gezondheidsklachten heeft. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.

 De assistente zal u aan de telefoon vragen of u klachten heeft die kunnen passen bij een corona-infectie. Als u hoestklachten en/of verkoudheidsklachten heeft kan het zijn dat u telefonisch al geholpen kunt worden door de assistente of de arts.

 Voor patiënten met deze klachten die onderzocht moeten worden door de huisarts, zal een afspraak gemaakt worden op een apart spreekuur in de praktijk * Hiermee proberen we de praktijk vrij te houden van Corona en voorkomen we zieke medewerkers en zieke patiënten. 

In de praktijk zijn plexiglas schermen geplaatst ter bescherming en ook zullen alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een mondmasker dragen bij lichamelijk onderzoek, maar ook tijdens bijvoorbeeld het bloedprikken.

 

Twijfel niet om telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Laat ons samen met u inschatten wat nodig is. Zoals gezegd: Ook de normale zorg gaat door!

Waar kunt u terecht? Voor algemene informatie en vragen over corona óf voor het testen op Corona, verwijzen wij u naar de volgende websites/instanties:

 Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U kunt er ook een ‘zelf-test’ doen.

 Met al uw vragen over corona kunt u terecht Landelijk informatienummer van het RIVM: 0800-1351 van 08:00 tot 20:00 uur

 Voor uitleg over het coronavirus in begrijpelijke taal én in andere talen, ga naar de website van Pharos.  Indien u klachten heeft en een test wilt laten uitvoeren dan verwijzen we u naar de GGD teststraat in Urmond. Een afspraak maken kan via het gratis landelijk telefoonnummer: 0800- 1202 of via de website www.coronatest.nl . Meer informatie staat op de site van de GGD ZL.

Heeft u via de GGD een test laten uitvoeren en deze is positief laat het de praktijk even weten.

Update 28-05-2020

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten.

 

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de laboratoriumcapaciteit, de benodigde hoeveelheid testmaterialen en het bron- en contactonderzoek uit te breiden zodat er breed getest kan worden en daarmee zicht te krijgen op waar het virus rondwaart.

 

Telefonische afspraak maken

Het gratis landelijk nummer is 0800-1202 en is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen.

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus.  Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

 

Uitslag testen

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis en is daarmee in isolatie. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen wordt ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.

Meer artikelen...

Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.