• Logo Annadal

Update 30-06

Coronavirus

 

Nu het aantal corona besmettingen aanzienlijk is afgenomen, is de normale zorg in onze praktijk weer opgestart. Het spreekuur en de zorg in onze praktijk is op een schone en veilige manier georganiseerd. We hebben daartoe een aantal voorzorgsmaatregelen genomen.

Voor u is het volgende belangrijk:

 Neem altijd eerst telefonisch contact met ons op wanneer u gezondheidsklachten heeft. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.

 De assistente zal u aan de telefoon vragen of u klachten heeft die kunnen passen bij een corona-infectie. Als u hoestklachten en/of verkoudheidsklachten heeft kan het zijn dat u telefonisch al geholpen kunt worden door de assistente of de arts.

 Voor patiënten met deze klachten die onderzocht moeten worden door de huisarts, zal een afspraak gemaakt worden op een apart spreekuur in de praktijk * Hiermee proberen we de praktijk vrij te houden van Corona en voorkomen we zieke medewerkers en zieke patiënten. 

In de praktijk zijn plexiglas schermen geplaatst ter bescherming en ook zullen alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een mondmasker dragen bij lichamelijk onderzoek, maar ook tijdens bijvoorbeeld het bloedprikken.

 

Twijfel niet om telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Laat ons samen met u inschatten wat nodig is. Zoals gezegd: Ook de normale zorg gaat door!

Waar kunt u terecht? Voor algemene informatie en vragen over corona óf voor het testen op Corona, verwijzen wij u naar de volgende websites/instanties:

 Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U kunt er ook een ‘zelf-test’ doen.

 Met al uw vragen over corona kunt u terecht Landelijk informatienummer van het RIVM: 0800-1351 van 08:00 tot 20:00 uur

 Voor uitleg over het coronavirus in begrijpelijke taal én in andere talen, ga naar de website van Pharos.  Indien u klachten heeft en een test wilt laten uitvoeren dan verwijzen we u naar de GGD teststraat in Urmond. Een afspraak maken kan via het gratis landelijk telefoonnummer: 0800- 1202 of via de website www.coronatest.nl . Meer informatie staat op de site van de GGD ZL.

Heeft u via de GGD een test laten uitvoeren en deze is positief laat het de praktijk even weten.

Update 28-05-2020

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten.

 

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de laboratoriumcapaciteit, de benodigde hoeveelheid testmaterialen en het bron- en contactonderzoek uit te breiden zodat er breed getest kan worden en daarmee zicht te krijgen op waar het virus rondwaart.

 

Telefonische afspraak maken

Het gratis landelijk nummer is 0800-1202 en is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen.

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus.  Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

 

Uitslag testen

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis en is daarmee in isolatie. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen wordt ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.

Coronatesten

Wanneer kom ik in aanmerking hiervoor?

 

* Als men klachten heeft verdacht voor CORONA.
* en Als men in de risico groep valt;
* En de testuitslag gevolgen heeft voor de behandeling danwel de zorg voor
de patient of omgeving.
* Als er grote zorgbehoefte bestaat.
* Als men een onmisbare mantelzorger is.

Bij vragen; bespreek het met de doktersassistente en of je Huisarts

Update Coronavirus 14-04-2020

Beste patiënten,

 

In verband met de drukte in onze praktijk en om besmetting van patiënten en personeel met het coronavirus te voorkomen vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

 

Bent u ouder dan 70 jaar óf heeft u een chronische ziekte?

Bel dan met de huisartsenpraktijk als u: koorts heeft (meer dan 38 graden) of last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of moeilijk ademen. In overleg met de huisarts wordt dan bekeken hoe u geholpen kunt worden. Indien nodig komen we u thuis onderzoeken en behandelen. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpoli in Maastricht (zie hieronder).


Bent u jonger dan 70 jaar en heeft u géén chronische ziekte?

Heeft u koorts (meer dan 38 graden) of last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of moeilijk ademen?  U hoeft de huisarts niet te bellen.

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Kijk op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.

Neem telefonisch contact op met de praktijk als de klachten niet minder, maar erger worden. Bijvoorbeeld als u steeds zieker wordt of moeilijker gaat ademen. Kom niet naar de praktijk toe.

 

Heeft u andere klachten dan de klachten hierboven vermeld?
Heeft u dringende klachten die niet met het Coronavirus te maken hebben en die u met de assistente of de arts wilt bespreken, of twijfelt u over de ernst van uw klachten, dan kunt u bellen naar de praktijk. Kom niet naar de praktijk.

 

Verwijzing naar de Centrale Huisartsenpoli Corona in Maastricht
Het kan zijn dat u door uw huisarts verwezen wordt naar de Centrale Huisartsenpoli Corona in Maastricht. U wordt dan dus niet in onze praktijk onderzocht. Deze maatregel is o.a. genomen om te zorgen dat de huisartsenpraktijken zelf zo goed mogelijk beschermd worden tegen het virus.
De Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland is ingericht in de Stadspoli West, Clavecymbelstraat 73 A, 6217 CS, Maastricht. U kunt alleen op verwijzing van uw huisarts naar de Centrale Huisartsenpoli toe. Op de poli worden GEEN coronatesten gedaan.

Meer informatie: https://www.zio.nl/nieuws/centrale-huisartsenpoli-maastricht-heuvelland-geopend/

 

Huisartsenpost Maastricht/Heuvelland

Wanneer u een huisarts nodig denkt te hebben buiten de openingstijden van onze huisartsenpraktijk verzoeken wij u de website van de Huisartsenpost Maastricht te raadplegen. Kijk op: https://hapmaastricht.nl/


Meer informatie

Als u vragen heeft over het Corona virus en u bent niet ziek bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM. Veel antwoorden kunt u ook vinden op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft!

  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Breng zeker geen bezoek aan zwakkeren en ouderen, maar bel hen even!

Wij hopen op uw medewerking en begrip!

 

Beschikbaar stellen van jouw medische gegevens

Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders.
Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling.
En alleen als jij dat goed vindt.
Regel daarom je toestemming.

Jouw toestemming kun je op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken.
  • Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsfomulier of geef dit telefonisch door.
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg.

Via https://www.volgjezorg.nl/toestemming kun de keuze kenbaar maken.

Meer artikelen...

Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.