• Logo Annadal

Beschikbaar stellen van jouw medische gegevens

Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders.
Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling.
En alleen als jij dat goed vindt.
Regel daarom je toestemming.

Jouw toestemming kun je op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken.
  • Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsfomulier of geef dit telefonisch door.
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg.

Via https://www.volgjezorg.nl/toestemming kun de keuze kenbaar maken.

Keuzehulp

Verken uw wensen voor zorg en behandeling 

Deze keuzehulp helpt u met het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken en vastleggen daarvan.
U kunt hiermee beginnen als u nog gezond bent, maar ook wanneer u ouder wordt, of ziek wordt.
 
Deze keuzehulp bestaat uit 3 stappen.
Neem de tijd voor deze keuzehulp.
 
 
Op de onderstaande link kunt u meer informatie verkrijgen en de desbetreffende formulieren.

Update Coronavirus

UPDATE CORONAVIRUS

Gezien de ontwikkelingen omtrent het coronavirus vragen wij u het volgende:

 

- Iedereen met klachten van een neusverkoudheid OF hoesten OF koorts wordt gevraagd THUIS TE BLIJVEN, totdat de klachten 24 uur weg zijn.

- Neemt u alstublieft alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact met ons op. Wij zullen dan een inschatting maken hoe we verder moeten handelen.

-De GGD Zuid Limburg heeft ons laten weten dat ze THUIS GEEN TESTEN meer afnemen, deze worden gespaard voor mensen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

- Heeft u reeds een afspraak op een van onze spreekuren met andere, niet direct urgente klachten, bel deze dan af als u verkouden bent.

- Het kan zijn dat wij u de komende dagen bellen om reguliere afspraken om te zetten in een telefonische afspraak ofwel verplaatsen naar een later tijdschrift.

- Neem de huidige situatie alstublieft serieus, volg de hygiëne-adviezen en vermijd (ook als u niet ziek bent) zoveel mogelijk sociale contacten, dit alles om te voorkomen dat onze gezondheidszorg in de problemen komt.

 

Laten we er samen voor zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt.

 

Team Annadal

Informatie over het Coronavirus

Neem telefonisch contact op met uw huisarts als u:

  • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid,
  • EN de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus (zie website RIVM),
  • OF de afgelopen 2 weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Kom niet naar onze huisartsenpraktijk toe! Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.

Voorkom besmetting van virussen:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de GGD of het RIVM.

 

Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing.


Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vindt u hier.


Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Heeft u klachten? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.