• Logo Annadal

Coronatesten

Wanneer kom ik in aanmerking hiervoor?

 

* Als men klachten heeft verdacht voor CORONA.
* en Als men in de risico groep valt;
* En de testuitslag gevolgen heeft voor de behandeling danwel de zorg voor
de patient of omgeving.
* Als er grote zorgbehoefte bestaat.
* Als men een onmisbare mantelzorger is.

Bij vragen; bespreek het met de doktersassistente en of je Huisarts

Update Coronavirus 14-04-2020

Beste patiënten,

 

In verband met de drukte in onze praktijk en om besmetting van patiënten en personeel met het coronavirus te voorkomen vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

 

Bent u ouder dan 70 jaar óf heeft u een chronische ziekte?

Bel dan met de huisartsenpraktijk als u: koorts heeft (meer dan 38 graden) of last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of moeilijk ademen. In overleg met de huisarts wordt dan bekeken hoe u geholpen kunt worden. Indien nodig komen we u thuis onderzoeken en behandelen. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpoli in Maastricht (zie hieronder).


Bent u jonger dan 70 jaar en heeft u géén chronische ziekte?

Heeft u koorts (meer dan 38 graden) of last heeft van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of moeilijk ademen?  U hoeft de huisarts niet te bellen.

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Kijk op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.

Neem telefonisch contact op met de praktijk als de klachten niet minder, maar erger worden. Bijvoorbeeld als u steeds zieker wordt of moeilijker gaat ademen. Kom niet naar de praktijk toe.

 

Heeft u andere klachten dan de klachten hierboven vermeld?
Heeft u dringende klachten die niet met het Coronavirus te maken hebben en die u met de assistente of de arts wilt bespreken, of twijfelt u over de ernst van uw klachten, dan kunt u bellen naar de praktijk. Kom niet naar de praktijk.

 

Verwijzing naar de Centrale Huisartsenpoli Corona in Maastricht
Het kan zijn dat u door uw huisarts verwezen wordt naar de Centrale Huisartsenpoli Corona in Maastricht. U wordt dan dus niet in onze praktijk onderzocht. Deze maatregel is o.a. genomen om te zorgen dat de huisartsenpraktijken zelf zo goed mogelijk beschermd worden tegen het virus.
De Centrale Huisartsenpoli Maastricht-Heuvelland is ingericht in de Stadspoli West, Clavecymbelstraat 73 A, 6217 CS, Maastricht. U kunt alleen op verwijzing van uw huisarts naar de Centrale Huisartsenpoli toe. Op de poli worden GEEN coronatesten gedaan.

Meer informatie: https://www.zio.nl/nieuws/centrale-huisartsenpoli-maastricht-heuvelland-geopend/

 

Huisartsenpost Maastricht/Heuvelland

Wanneer u een huisarts nodig denkt te hebben buiten de openingstijden van onze huisartsenpraktijk verzoeken wij u de website van de Huisartsenpost Maastricht te raadplegen. Kijk op: https://hapmaastricht.nl/


Meer informatie

Als u vragen heeft over het Corona virus en u bent niet ziek bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM. Veel antwoorden kunt u ook vinden op https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft!

  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Breng zeker geen bezoek aan zwakkeren en ouderen, maar bel hen even!

Wij hopen op uw medewerking en begrip!

 

Beschikbaar stellen van jouw medische gegevens

Je huisarts en je apotheken kunnen belangrijke informatie over jouw gezondheid delen met andere zorgaanbieders.
Maar zij mogen je medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor je behandeling.
En alleen als jij dat goed vindt.
Regel daarom je toestemming.

Jouw toestemming kun je op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken.
  • Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsfomulier of geef dit telefonisch door.
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg.

Via https://www.volgjezorg.nl/toestemming kun de keuze kenbaar maken.

Keuzehulp

Verken uw wensen voor zorg en behandeling 

Deze keuzehulp helpt u met het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken en vastleggen daarvan.
U kunt hiermee beginnen als u nog gezond bent, maar ook wanneer u ouder wordt, of ziek wordt.
 
Deze keuzehulp bestaat uit 3 stappen.
Neem de tijd voor deze keuzehulp.
 
 
Op de onderstaande link kunt u meer informatie verkrijgen en de desbetreffende formulieren.

Update Coronavirus

UPDATE CORONAVIRUS

Gezien de ontwikkelingen omtrent het coronavirus vragen wij u het volgende:

 

- Iedereen met klachten van een neusverkoudheid OF hoesten OF koorts wordt gevraagd THUIS TE BLIJVEN, totdat de klachten 24 uur weg zijn.

- Neemt u alstublieft alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact met ons op. Wij zullen dan een inschatting maken hoe we verder moeten handelen.

-De GGD Zuid Limburg heeft ons laten weten dat ze THUIS GEEN TESTEN meer afnemen, deze worden gespaard voor mensen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

- Heeft u reeds een afspraak op een van onze spreekuren met andere, niet direct urgente klachten, bel deze dan af als u verkouden bent.

- Het kan zijn dat wij u de komende dagen bellen om reguliere afspraken om te zetten in een telefonische afspraak ofwel verplaatsen naar een later tijdschrift.

- Neem de huidige situatie alstublieft serieus, volg de hygiëne-adviezen en vermijd (ook als u niet ziek bent) zoveel mogelijk sociale contacten, dit alles om te voorkomen dat onze gezondheidszorg in de problemen komt.

 

Laten we er samen voor zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt.

 

Team Annadal

Meer artikelen...

Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.