• Logo Annadal

Staking 1 juli 2022

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

We STAKEN op vrijdag 1 juli en zijn dan gesloten, alleen bereikbaar voor levensbedreigende spoedgevallen op 043-3285285 optie 1 SPOED.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;

- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

cid90149 1652971328785 Ja nee sticker 1 Pagina 1 1024x535

Hoera een meisje!

Onze praktijkondersteuner Susan is op 10 juni bevallen van een prachtige dochter Félice.

Wij wensen haar heel veel geluk met haar gezin.

Begin oktober zien we Susan weer terug in de praktijk.

 

Felice

Warm weer

Warm zomerweer, voor veel mensen de tijd om te genieten! Een groot gedeelte van onze tijd brengen we buiten door. Lekker ontspannend en dus goed voor onze gezondheid. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn. Met name kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten extra alert zijn als de temperatuur stijgt. Gezondheidseffecten van warme weersomstandigheden lopen uiteen van klachten als vermoeidheid- en concentratieproblemen, hoofdpijn en huidklachten tot ernstige ademhalingsproblemen en hartfalen. Dit kan leiden tot ziekenhuisopname en sterfte.

Bij deze willen wij u ook infomeren wat u hieraan kunt doen om het hoofd toch koel te houden.

 

Hitte 1

 

Hitte 2

 

Hitte 3

Afscheid drs Goossens

 

Beste dames en heren, beste allemaal,

Per 1 mei ga ik de huisartsenpraktijk verlaten in verband met een nieuwe
uitdaging die op mijn pad gekomen is, namelijk het aangaan van een
praktijkhoudersschap in de andere praktijk waar ik werk.
Om goede zorg aan u te kunnen leveren, moet ik als arts ook voldoende
beschikbaar kunnen zijn voor u en dit is nu helaas onmogelijk geworden.
Ik heb met veel plezier mogen werken in deze praktijk. Via deze weg wil ik
iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij.

Met vriendelijke groet en aan ieder veel gezondheid en geluk gewenst,

Hanneke Goossens
Huisarts
Hanneke_Goossens.jpg

Beste wensen voor 2022

          Namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk Annadal:

                  Nieuwjaarswensen 2021 1

Meer artikelen...

Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.