• Logo Annadal

Waarom stelt de dokstersassistente zoveel vragen?

Als ik een afspraak wil maken, moet ik eerst aan de doktersassistent uitleggen waarvoor ik kom. Waarom zijn assistenten zo nieuwsgierig?

"Dat is geen nieuwsgierigheid, maar onderdeel van de zogenaamde triage. De assistent vraagt naar de reden van je komst en stelt een aantal vragen om je hulpvraag duidelijk te krijgen.Triage zorgt ervoor dat jij als patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener."

 

Wat bedoel je met 'juiste hulpverlener'? Ik bel toch voor een afspraak met de dokter?

"Op de praktijk kun je voor steeds meer dingen ook terecht bij een andere hulpverlener dan de huisarts. Bij de praktijkondersteuner bijvoorbeeld. Of bij de assistent zelf."

"In de loop der tijd is de huisartsenpraktijk een beetje veranderd. We zijn steeds meer dingen gaan doen waarvoor patiënten vroeger naar het ziekenhuis of een gespecialiseerd arts moesten. Spiralen plaatsen bijvoorbeeld, maar ook de hele zorg rondom diabetes, longemfyseem of na een hartinfarct wordt nu gewoon bij ons in de praktijk gedaan. Ook de assistenten zijn steeds kundiger geworden."

 

Maar de assistent kan toch geen diagnose stellen?

"Dat doet hij of zij ook niet, maar ze weten door hun uitgebreide opleiding en ervaring vaak wel wat de volgende stap is en overleggen dat later weer met de huisarts. Maar ze nemen bijvoorbeeld ook gehoortests af, stippen wratjes aan, meten de bloeddruk, verzorgen complexe wonden, verwijderen hechtingen en maken uitstrijkjes."

 

“Het is in je eigen belang dat je een eerlijk en compleet verhaal vertelt aan de assistent.”

"Aan de hand van de telefonische triage bepaalt de assistent of je voor jouw hulpvraag echt de dokter moet zien of dat je ook ergens anders terechtkunt, dat gaat altijd in overleg met de patiënt. Daarnaast maakt hij of zij een inschatting van hoe snel je gezien moet worden."

 

Maar ik weet als patiënt toch zelf wel of het urgent is of niet?

"Niet altijd. Het komt regelmatig voor dat een patiënt zelf alleen advies of geruststelling wil, terwijl de assistent uit de antwoorden van de patiënt afleidt dat iemand toch echt diezelfde dag nog gezien moet worden."

 

De assistent stelt altijd best veel vragen. Vragen die ik liever alleen met de dokter zou bespreken.

"Er is geen reden je klachten niet eerst óók globaal aan de assistent te beschrijven. Ook de assistent heeft geheimhoudingsplicht. Laatst was er een patiënt die echt niet wilde zeggen waar de afspraak voor was. Toen bleek dat die mevrouw kwam voor de uitslag van een onderzoek. Die uitslag was normaal. Dat had ze ook aan de assistent kunnen vragen. Dat had haar veel tijd bespaard."

"Het is in je eigen belang dat je een eerlijk en compleet verhaal vertelt aan de assistent. Niet alleen zodat je de juiste zorg krijgt op het juiste moment, maar ook om de wachttijden in de wachtkamer tot een minimum te beperken. Geef bijvoorbeeld ook altijd aan of je voor één of meer klachten komt. Als je meer tijd nodig hebt, kan de assistent eventueel een dubbele afspraak inplannen."

De zorg werkt veilig

De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd

Helpt u mee?

Onze huisartsenpraktijk heeft ervoor gezorgd dat de praktijk veilig is en dat er voldoende afstand gehouden kan worden.
U kunt echter niet zomaar naar de praktijk komen, u moet eerst bellen, zodat we kunnen inschatten of er klachten zijn die bij coro­na passen. We beoordelen of we uw gezondheidsklachten telefonisch of via beeldbellen kunnen afhandelen of dat het nodig is om naar de praktijk te komen. U kunt ook op thuisarts.nl kijken.

Klik hier voor het filmpje ‘De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd’.

 

 Afbeelding1

Medische gegevens inzien

Hoe bekijkt u uw medische gegevens?

Uw huisarts zet uw medische gegevens in haar of zijn computer. Bijvoorbeeld het advies om meer te sporten, of uw medicijnen.

U kunt deze medische gegevens ook zelf online lezen. Op uw telefoon of computer. U kiest een wachtwoord en u kunt zelf inloggen. Alleen u en de huisarts zien uw gegevens.

 

Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld online bekijken:

  • uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
  • het advies van uw huisarts
  • een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis
  • een lijst met uw medicijnen
  • uw allergieën

In het volgend formulier leest u nog meer informatie hierover.

Covid-19

Aanmelden voor een test:

Dat kan via het gratis landelijk telefoonnummer 0800-1202 , bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur. 

Vanaf woensdag 12 augustus kunt u met (milde) klachten ook online een testafspraak maken via www.coronatest.nl 

 

Waar kan ik me laten testen in Zuid-Limburg?

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, kunt u  zich laten testen in de teststraat op het parkeerterrein naast het Van der Valk hotel in Urmond, Mauritslaan 65. Volg de aanwijzingen op de borden. 

De GGD onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om ook een teststraat in Maastricht/Heuvelland en in Parkstad te realiseren. 

 

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Update 30-06

Coronavirus

 

Nu het aantal corona besmettingen aanzienlijk is afgenomen, is de normale zorg in onze praktijk weer opgestart. Het spreekuur en de zorg in onze praktijk is op een schone en veilige manier georganiseerd. We hebben daartoe een aantal voorzorgsmaatregelen genomen.

Voor u is het volgende belangrijk:

 Neem altijd eerst telefonisch contact met ons op wanneer u gezondheidsklachten heeft. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.

 De assistente zal u aan de telefoon vragen of u klachten heeft die kunnen passen bij een corona-infectie. Als u hoestklachten en/of verkoudheidsklachten heeft kan het zijn dat u telefonisch al geholpen kunt worden door de assistente of de arts.

 Voor patiënten met deze klachten die onderzocht moeten worden door de huisarts, zal een afspraak gemaakt worden op een apart spreekuur in de praktijk * Hiermee proberen we de praktijk vrij te houden van Corona en voorkomen we zieke medewerkers en zieke patiënten. 

In de praktijk zijn plexiglas schermen geplaatst ter bescherming en ook zullen alle medewerkers beschermende kleding, handschoenen en een mondmasker dragen bij lichamelijk onderzoek, maar ook tijdens bijvoorbeeld het bloedprikken.

 

Twijfel niet om telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Laat ons samen met u inschatten wat nodig is. Zoals gezegd: Ook de normale zorg gaat door!

Waar kunt u terecht? Voor algemene informatie en vragen over corona óf voor het testen op Corona, verwijzen wij u naar de volgende websites/instanties:

 Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U kunt er ook een ‘zelf-test’ doen.

 Met al uw vragen over corona kunt u terecht Landelijk informatienummer van het RIVM: 0800-1351 van 08:00 tot 20:00 uur

 Voor uitleg over het coronavirus in begrijpelijke taal én in andere talen, ga naar de website van Pharos.  Indien u klachten heeft en een test wilt laten uitvoeren dan verwijzen we u naar de GGD teststraat in Urmond. Een afspraak maken kan via het gratis landelijk telefoonnummer: 0800- 1202 of via de website www.coronatest.nl . Meer informatie staat op de site van de GGD ZL.

Heeft u via de GGD een test laten uitvoeren en deze is positief laat het de praktijk even weten.

Meer artikelen...

Tip

Tel tot 3 voor u belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.