• Logo Annadal

Psychologie

Spreekuur psychologische hulp

Mensen met psychische klachten [depressies,angstklachten, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen etc.] kunnen door worden gezien voor een intake door een van de hulpverleners die zijn verbonden aan onze praktijk. Het zijn mevrouw Wieke van Duinhoven, mevrouw Marylin Rinkens, mevrouw Kasia Stanckiewitz en de heer MArco Kusters. (kijk voor meer informatie onder het kopje medewerkers). Zij kunnen u vervolgens voor uitgebreidere diagnostiek of behandeling naar tweedelijns voorzieningen doorverwijzen, dan wel de behandeling en begeleiding zelf ter hand nemen. In de eerstelijns psychologische zorg worden 8 gesprekken door de basisziektekostenverzekering vergoed. Via de huisartsen kunt een afspraak met een van hulpverleners maken.

Tip

Leer tot drie tellen voor u naar de huisarts belt

De huisartsenpost wordt steeds drukker. Te druk. Daar kan zowel huisarts als patiënt iets aan doen, betoogt huisarts Pieter Barnhoorn.